"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisyen dan cemerlang."