Utama    Jabatan Perancangan Bandar    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

  w3c Increase font size Increase font size Decrease font size

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."

PENGENALAN

Jabatan Perancangan Bandar (JPRB) telah ditubuhkan pada 1 September 2005 dengan fungsi utamanya ialah untuk mengawal perancangan dan penguatkuasaan. JPRB ini terbentuk hasil daripada penstrukturan semula fungsi Jabatan-Jabatan dalam pentadbiran DBKL.

Sebelum ini, JPRB dikenali dengan nama Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan (JPKB) iaitu gabungan 2 fungsi utama; perancangan dan kawalan bangunan. Bagi menjadikan fungsi kawalan bangunan lebih efektif serta penambahan fungsi penyelenggaraan bangunan yang mempunyai ketinggian 5 tingkat atau lebih yang perlu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, JPKB dipecahkan kepada 2 Jabatan berasingan iaitu Jabatan Perancang Bandar (JPRB) dan Jabatan Bangunan (JB).

JPRB merupakan salah sebuah jabatan penting dalam organisasi DBKL. Secara amnya, JPRB berperanan untuk menggalak dan mengatur pembangunan di Kuala Lumpur selaras dengan dasar dan strategi Pelan Struktur Kuala Lumpur serta peruntukkan Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982 (Akta 267) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

VISI

Visi JPRB adalah ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisyen dan cemerlang

MISI

Bersama-sama komited menghasilkan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang cekap, efektif dan telus

OBJEKTIF

  1. Melaksanakan perkhidmatan Kawalan Perancangan bertepatan dengan wawasan, dasar dan strategi Pelan Struktur Kuala Lumpur
  2. Memastikan wujudnya saluran komunikasi dua hala yang efektif di antara JPRB dengan orang awam
  3. Memastikan perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi kehendak pelanggan
  4. Memastikan pegawai dan kakitangan JPRB diberi latihan yang secukupnya bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing

FUNGSI-FUNGSI JABATAN

  1. Mengatur dan mengawal pembangunan Kuala Lumpur melalui penilaian perancangan ke atas permohonan-permohonan kebenaran perancangan dan permohonan tanah kerajaan bagi menghasilkan pembangunan mapan
  2. Menyediakan garispanduan perancangan untuk menjaga kepentingan awam dan keselesaan penduduk
  3. Membangunkan dan menyelenggara pangkalan data Kawalan Perancangan
  4. Memberi khidmat nasihat perancangan
  5. Bertanggungjawab sebagai Urusetia Pusat Setempat
  6. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kes-kes kesalahan perancangan

Pengenalan

Sejarah Perbandaran Kuala Lumpur

Carta Organisasi

Kawasan Kawalan Perancangan

Hubungi Kami

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Laman ini masih di dalam peringkat pembangunan dan ujian. Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna.

Peta Laman
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM