Utama    Jabatan Perancangan Bandar    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

   w3c Increase font size Increase font size Decrease font size 

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."
 
   Penyelidikan & Pembangunan

a) UNIT PENYELIDIKAN & INOVASI
• Membantu mengkaji corak pembangunan dan arah tuju pembangunan berdasarkan keputusan JkPS dan tekanan pasaran
• Membantu menyediakan garis panduan perancangan
• Mengkaji dan mencadangkan pakej rangsangan untuk menggalakan pelaburan seperti “green building”, Kawasan Zon Transit, insentif-insentif pembangunan
• Urusetia perlaksanaan MS:ISO, KIK, KPI & 5S
• Menyelaras penyediaan dan mengemaskini dokumen permohonan perancangan
• Menyelaras penyediaan taklimat-taklimat perancangan
• Menyelaras pangkalan data garis panduan perancangan yang digunapakai oleh jabatan

b) UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT PERANCANGAN
• Mamantau penyelenggaraan Sistem Kawalan Pembangunan
• Membantu menyelaras pembangunan sistem Kul-Submission
• Merangka dan menyediakan latihan penggunaan ICT kepada semua kakitangan jabatan secara komprehensif dan berterusan
• Merancang keperluan penggunaan ICT
• Membina dan mengemaskini pangkalan data perancangan dan data spatial

• Membina dan mengemaskini lapisan data kelulusan perancangan
• Mengemaskini halaman web dan intranet jabatan
• Mengemaskini data dan maklumat keputusan permohonan perancangan dalam Sistem GIS
• Melaksanakan dan menyelaras kerja-kerja penukaran data fail-fail permohonan dalam bentuk digital
• Menyediakan bahan-bahan ICT untuk persembahan mesyuarat OSC
• Menyelaras penyediaan Risk & Hazard Map

c) UNIT PEMBANGUNAN MAMPAN
• Urusetia Program Bandar Selamat peringkat WPKL
• Menyelaras pelaksanaan program bandar selamat oleh jabatan-jabatan pelaksana
• Mengemaskini data-data berkaitan program Bandar Selamat dan melaporkan kepada Jawatankuasa Program Bandar Selamat KPKT
• Menguruskan perundingan dengan pihak awam (public engagement) – Jom Semak
• Penyelaras Jawatankuasa Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar
• Mengurus input perancangan bagi pengambilan balik tanah
• Merangka dan mengemaskini Akta 267 dan Kaedah-kaedah berkaitan
• Menyelaras dan mengemaskini dasar-dasar, garis panduan, kriteria penilaian perancangan dan syarat-syarat kelulusan perancangan

d) UNIT KAWALAN REZAB KERAJAAN
• Menilai kesesuaian perancangan ke atas permohonan tanah kerajaan, tanah rezab persekutuan, tanah DBKL dan lain-lain tanah rezab.
• Menilai kesesuaian perancangan permohonan pemasangan struktur pemancar telekomunikasi dan paparan iklan
• Mewujudkan pangkalan data dan mengemaskini struktur pemancar telekomunikasi dan papan iklan
• Memberi input perancangan ke atas permohonan hakmilik strata oleh Jawatankuasa Strata Wilayah Persekutuan
• Menyediakan garispanduan perancangan spatial peringkat mikro
• Urusetia peringkat DBKL ke atas permohonan tanah kerajaan untuk pertimbangan JKKT
• Urusetia peringkat jabatan ke atas permohonan struktur pemancar dan papan iklan

 

Penilaian Zon Perancang

Urusetia Pusat Setempat

Penguatkuasaan Perancangan

Kawalan Lanskap

Penyelidikkan & Pembangunan

Penyelarasan Pembangunan

Kelulusan Setempat

Pentadbiran

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Laman ini masih di dalam peringkat pembangunan dan ujian. Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna.

Peta Laman
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM