Utama    Jabatan Perancang Bandaraya    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

   w3c Increase font size Increase font size Decrease font size 

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."
 

BAHAGIAN PERANCANGAN PELAN PEMBANGUNAN

1.1      Seksyen Perancangan Pelan Tempatan

Unit Penilaian Pelan Zon Strategik

    • Bandar Tun Razak- Sg. Besi/ Bukit Jalil- Seputeh
    • Sentul – Manjalara / Wangsa Maju / Maluri
    • Damansara - Penchala
    • Pusat Bandar Raya
 • Objektif seksyen adalah untuk menghasilkan pelan pembangunan (Pelan Struktur dan Pelan Tempatan termasuk sektor maklumat eksekutif dan sektor pemantauan perancangan), kajian-kajian sektoral, pelan pembangunan semula dan melaksanakan program publisiti pelan-pelan pembangunan.
 • Memastikan kelulusan perancangan selaras dengan dasar, cadangan dan garispanduan pelan-pelan pembangunan.
 • Memastikan strategi dan perancangan pelan pembangunan dilrealisasikan.

 

Seksyen Perancangan Pelan Struktur

 • Unit Perancangan Strategik/ Guna Tanah
 • Mengkaji semula pelan struktur setiap 10 tahun sekali selaras dengan perkembangan pembangunan dan perancangan negara
 • Menyelaras pembangunan pelan struktur dengan wawasan, matlamat, strategi dan dasar-dasar perancangan dan pembangunan negara.
 • Memantau Pelaksanaan Pelan-Pelan Pembangunan yang melibatkan Kemudahan Masyarakat, Pengangkutan, Pembangunan Semula Bandar dan Reka Bentuk Bandar
 • Menyelaras perancangan pembangunan guna tanah
 • Unit Perancangan Infrastruktur
 • Menyelaras perancangan dan penyediaan kemudahan Infrastruktur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Memastikan perancangan infrastruktur dalam Pelan Pembangunan dilaksanakan dalam perancangan infrastruktur di Kuala Lumpur.

 

 

 • Unit Perancangan Ekonomi & Sosial
 • Mengkoordinasi dan menyelaras organisasi penyediaan Pelan Struktur bagi Jabatan Perancangan Bandaraya.
 • Menyelaras dan memantau sektor-sektor sesio-ekonomi dalam Seksyen Pelan Struktur.
 • Menyelaras kajian-kajian sosio-ekonomi terutamanya yang bersangkutan dengan Pelan Struktur.
 • Merancang dan menyelaras pembangunan bagi kawasan pembangunan semula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Menyediakan Pelan Pembangunan Semula Bandar bagi kawasan pembangunan semula yang telah dikenalpasti selaras dengan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Memantau Pelaksanaan Pelan Pembangunan Semula yang telah disediakan.
 • Mengkaji mekanisme /idea serta trend terkini untuk pembangunan semula kawasan-kawasan berpotensi tinggi.
 • Melindungi kepentingan bangunan-bangunan yang tersenarai dalam senarai bangunan warisan kategori 1,2 dan 3  dengan memberi maklumbalas untuk kelulusan kebenaran merancang.
 • Memantau perlaksanaan Urban Design Guideline Kuala Lumpur.
  • Unit Perancangan Kemudahan Masyarakat
  • Menyelaras dan memastikan perancangan penyediaan kemudahan masyarakat dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selaras dengan matlamat dan dasar-dasar yang ditetapkan.
  • Menyelaras perancangan kawasan hijau dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan memenuhi keperluan penduduk, selari dengan nisbah kawasan hijau yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) 9m²/ penduduk.
  • Melaporkan maklumat kemudahan masyarakat dan kawasan hijau Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
  • Mengkaji idea-idea baru bagi perancangan kemudahan masyarakat dan kawasan hijau selaras dengan keperluan bandaraya yang dinamik.
  • Merangka strategi-strategi bagi kemudahan masyarakat dan kawasan hijau dalam menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia.
  • Memastikan data dan maklumat kemudahan masyarakat dan kawasan hijau dikemaskini serta boleh digunakan oleh pelbagai pihak berkaitan
 
        

Bahagian Perancangan Pelan Pembangunan

Bahagian Pengawasan & Penyelarasan Perancangan

Bahagian Perancangan Mampan

Bahagian Penilaian Perancangan

Urusetia Pusat Setempat

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar bardasarkan masa dan tarikh diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Notis Hak Cipta
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM