<
Utama    Jabatan Perancang Bandaraya    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

   w3c Increase font size Increase font size Decrease font size 

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."

BAHAGIAN PENILAIAN PERANCANGAN

1.0      Seksyen Penilaian Perancangan I & II

 

 1. Memproses dan menilai kesesuaian perancangan terhadap permohonan kebenaran perancangan
 2. Menjalankan siasatan tapak dan membuat penilaian tapak
 3. Memastikan perakuan penilaian perancangan disediakan dalam tempoh masa ditetapkan dan memastikan ianya teratur dan mematuhi kehendak-kehendak perancangan
 4. Menyediakan kertas penyelarasan bagi tujuan pengeluaran Perintah Pembangunan.
 5. Memberi ulasan penilaian perancangan terhadap permohonan kelulusan Pelan Bangunan, Pelan Kerja Tanah dan Pelan Kejuruteraan
 6. Menyelaras tindakan susulan terhadap kehendak JkPS seperti mendapatkan dokumen/ maklumat tambahan/ kajian
 7. Melaksanakan proses Kaedah 5 (iklan dan sesi pendengaran pandangan) dan tindakan susulan maklumbalas kepada pembantah (Kaedah 6)
 8. Melaksanakan proses Kaedah 7.
 9. Mengurusetia sesi workstation bagi pematuhan keperluan teknikal berdasarkan keputusan mesyuarat JKTPS.
 10. Menyediakan maklumat dan ulasan perancangan/ sokongan kepada agensi berkaitan (contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendidikan Malaysia).
 11. Merekod maklumat kelulusan perancangan.
 12. Menghadiri dan memberi maklumbalas kepada mesyuarat jawatankuasa di Jabatan/ Agensi lain.
 13. Memberi khidmat nasihat perancangan kepada orang awam.

1.1      Seksyen Penilaian Lanskap

 

 1. Menilai permohonan kelulusan Pelan Pembangunan Lanskap dan menyediakan perakuan untuk pertimbangan JkPS
 2. Membuat lawatan tapak bagi kerja-kerja penebangan dan pengalihan pokok selaras dengan  kelulusan
 3. Menilai permohonan untuk penebangan pokok dan memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan mengikut kelulusan
 4. Membuat ulasan keperluan landskap terhadap permohonan Kebenaran Perancangan
 5. Memberi khidmat nasihat berkenaan keperluan Pelan Pembangunan Landskap dan Pengalihan dan Penebangan Pokok kepada orang awam.

Seksyen Pelan Pra-Hitungan Dan Kediaman Kecil

 

 1. Memproses dan mengesahkan Pelan Pra-Hitungan selaras dengan kelulusan Kebenaran Perancangan.
 2. Memproses dan menilai permohonan Kebenaran Perancangan bagi cadangan binaan baru rumah kediaman kecil (KK) selaras dengan garis panduan perancangan.
 3. Memastikan perakuan penilaian perancangan permohonan KK disediakan dalam tempoh masa ditetapkan untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat.
 4. Menyelaraskan pengeluaran tuntutan bayaran ISF bagi permohonan cadangan roboh dan bina semula bagi permohonan KK.
 5. Menghadiri dan memberi maklumbalas perancangan bagi cadangan permohonan strata selaras dengan kelulusan Kebenaran Perancangan di Mesyuarat Teknikal Khas Strata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 6. Merekod maklumat permohonan Pelan Pra-Hitungan.
 7. Memberi khidmat nasihat perancangan kepada orang awam.

Seksyen Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan

 

 1. Menyelaras pengeluaran tuntutan bayaran caj pembangunan, ISF Jalan dan Parit, deposit, kompaun, sumbangan dan lain-lain bayaran.
 2. Menyelaras pengeluaran surat makluman keputusan JKTPS / JKPS ke jabatan dalaman.
 3. Menyediakan pengeluaran Perintah Pembangunan dan Notis Penolakan serta lain-lain surat.
 4. Mengurus pembatalan Perintah Pembangunan
 5. Pemulangan bayaran-bayaran berkaitan.
 6. Mengumpul dokumen kelulusan Perintah Pembangunan yang dikeluarkan secara bulanan untuk diedarkan kepada Sektor Penyelidikan dan Penyelarasan Perancangan.
 
 
        

Bahagian Perancangan Pelan Pembangunan

Bahagian Pengawasan & Penyelarasan Perancangan

Bahagian Perancangan Mampan

Bahagian Penilaian Perancangan

Urusetia Pusat Setempat

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar bardasarkan masa dan tarikh diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Notis Hak Cipta
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM