Utama    Jabatan Perancangan Bandar    Soalan Lazim    Hubungi Kami Carian    

 w3c Increase font size Increase font size Decrease font size  

"Ke arah menyediakan perkhidmatan Kawalan Perancangan yang sistematik, efisien dan cemerlang."
 
Piagam Pelanggan OSC
Jabatan Perancang Bandar, DBKL komited untuk memberikan perkhidmatan Kawalan Perancangan menepati piagam pelanggan yang telah diluluskan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur.
   
1. Memastikan permohonan cadangan  pembangunan yang diterima di Urus Setia Pusat Setempat diproses tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut jenis permohonan seperti berikut :
 
   
2.

Memastikan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan perancangan yang di kesan dilaksanakan seperti berikut :

a. Notis penguatkuasaan disampaikan kepada Orang Kena Notis (OKN) dalam tempoh<strong> 10 hari </strong>dari tarikh kesalahan dikesan.

b. Tindakan perobohan/pindah barang/mahkamah diambil dalam tempoh <strong>60 hari </strong>dari tarikh memperolehi keputusan Datuk Bandar.

c. Menyiapkan kertas aduan untuk dikemukakan kepada Jabatan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hal Ehwal Undang-Undang&nbsp; untuk dibawa ke mahkamah dalam tempoh <strong>30 hari.

   
3. Mengeluarkan perakuan ke atas permohonan tanah kerajaan kepada Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) Kuala Lumpur dalam tempoh <strong>30 hari bekerja</strong> dari tarikh terima surat daripada PTGWP.

Perlaksanaan OSC DBKL

Fungsi OSC DBKL

Jenis Permohonan

Proses Permohonan Melalui OSC

Piagam Pelanggan OSC

Muat Turun Borang

Muat Turun Borang OSC 1 Submission

 

 

Imbas Kod QR

 

 

PENAFIAN

Laman ini masih di dalam peringkat pembangunan dan ujian. Sekiranya pengguna mendapati terdapat kesalahan dan kesulitan hasil daripada penggunaan data dan maklumat yang terkandung di laman ini, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pengguna.

Notis Hak Cipta
Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Best viewed in Mozilla Firefox 2.0 & above with 1024 x 768 resolution | Last Update : 14 September 2012, 12:00 PM