Permohonan Kebenaran Perancangan Untuk Pembangunan - Pecahan Sempadan/Penyatuan Tanah  
Permohonan Kebenaran Perancangan Untuk Pembangunan - Kegunaan Perdagangan/ Perdagangan Terhad
Permohonan Kebenaran Perancangan Untuk Pembangunan - Penggunaan Kediaman
Permohonan Kebenaran Perancangan Untuk Pembangunan - Penggunaan Perusahaan
Seterusnya..