UNDANG-UNDANG MALAYSIA

 

 

 

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

 

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 1985

 

 

 

PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 133 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Menteri membuat undang-undang kecil berikut:

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL

 

 

 

BAHAGIAN I 

 

PERMULAAN

 

 

 

Undang-undang kecil

 

1.             Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.

2.             Pemakaian.

3.             Tafsiran.

 

   
 

BAHAGIAN II

 

PENGEMUKAAN PELAN-PELAN UNTUK DILULUSKAN

 

Undang-undang kecil

 1. Pengemukakan pelan-pelan untuk diluluskan

 2. Pengembalian pelan

 3. Pengawasan kerja

 4. Pelan-pelan hendaklah ditandatangani.

 5. Penarikan balik atau pertukaran orang berkelayakan.

 6. Pelan-pelan hendaklah didepositkan dalam tiga salinan.

 7. Skel pelan

 8. Pelan-pelan yang dikehendaki

 9. Kebenaran khas untuk memulakan kerja-kerja bangunan

 10. pelan-pelan bagi perubahan

 11. Spesifikasi

 12. Butir-butir dan kiraan-kiraan pelan struktur

 13. Kuasa Dato Bandar untuk menolak pelan dan kiraan struktur

 14. Permit

 15. Permit sementara

 16. Bahan-bahan tidak boleh didepositkan di atas jalan tanpa kebenaran

 17. Notis memulakan atau menyambung semula kerja-kerja bangunan

 18. Notis siapnya pancang tanda

 19. Notis supaya korekan bagi asas tapak

 20. Perakuan Menduduki

 21. Perakuan Menduduki Sementara

 22. Perakuan Menduduki Sebahagian

 23. Kesalahan di bawah Akta

 24. Fee bagi menimbangkan pelan dan permit

 

 

 

 

BAHAGIAN III

 

RUANG KAWASAN, CAHAYA DAN PENGUDARAAN

 

Undang-undang kecil

 1. Ruang terbuka hendaklah diperuntukkan

 2. Ruang terbuka tidak boleh diubah atau berbumbung

 3. Kawasan sekeliling bangunan yang bersempadanan dengan jalan dan lorong belakang

 4. Kawasan sekeliling bangunan di atas lot yang bersempadanan dengan jalan dan tidak mempunyai lorong belakang

 5. Kawasan sekeliling bangunan berasingan

 6. Akses daripada jalan

 7. Penjuru yang dipotong rencong

 8. Unjuran-unjuran di atas jalan dan di atas garis bangunan

 9. Lebar lorong jalan kaki

 10. Pencahayaan dan pengudaraan semulajadi

 11. Ruang udara

 12. Pengudaraan atau penyamanan udara secara mekanikal.

 13. Luas minimum bilik-bilik dalam bangunan kediaman

 14. Dimensi minimum tandas, jamban pam dan bilik mandi

 15. Tinggi bilik-bilik dalam kediaman, rumah kedai, sekolah dll.

 16. Tinggi bilik-bilik di tempat tumpuan awam

 17. Tinggi bilik-bilik dalam bangunan-bangunan lain

 18. Unjuran di atas jalan kaki lima

 

 

BAHAGIAN IV

 

KERJA--KERJA SEMENTARA BERHUBUNGAN DENGAN KERJA-KERJA BANGUNAN

 

 

Undang-undang kecil

 1. Memulakan kerja bangunan.

 2. Pelantar perangkap.

 3. Jaring-jaring keselamatan.

 4. Tanggungjawab orang-orang yang diberi permit sementara.

 5. Pembatalan permit sementara.

 6. Akses kenderaan ke tapak.

 7. Sesalur-sesalur naik hendaklah dipasang secara berperingkat-peringkat.

 

BAHAGIAN V

 

KEHENDAK-KEHENDAK STRUKTUR

 

Undang-undang kecil

 1. Bahan bangunan.

 2. Kehendak-kehendak am bebanan.

 3. Beban-beban mati dan guna

 4. Beban mati dikira daripada berat bahan yang digunakan

 5. Beban dinding sekat

 6. Kandungan tangki dan takungan lain.

 7. Beban guna lantai

 8. Penyusunan dengan kuasa jentera

 9. Beban guna atas siling, tingkap magun dan struktur yang sama.

 10. Pengurangan pada jumlah beban guna lantai.

 11. Beban guna bumbung.

 12. Bumbung lengkung.

 13. Penutup bumbung.

 14. Beban ampaian dalam di atas bahagian struktur utama.

 15. Amaun beban ampaian.

 16. Bebanan dinamik.

 17. Galang gantri kren.

 18. Parapet dan pelepar.

 19. Penggadang kenderaan bagi tempat letak kereta.

 20. Dinding dan lantai tingkat bawah tanah.

 21. Asas tapak

 22. Asas tapak bangunan yang tidak melebihi empat tingkat

 23. Asas tapak konkrit tetulang

 24. Asas tapak jalur

 25. Alas bata

 26. Asas tapak di bawah lantai dasar parit

 27. Asas tapak di bawah dinding luar dan dinding dua pihak

 28. Struktur di atas asas tapak

 

 

BAHAGIAN VI

 

KEHENDAK-KEHENDAK PEMBINAAN

 

 

Undang-undang kecil

 1. Tapak bangunan.

 2. Saliran tanah bawah.

 3. Perlindungan daripada hakisan tanah, dll.

 4. Mencegah kelembapan.

 5. Ketebalan nominal dinding-dinding.

 6. Dinding dua pihak.

 7. Ruang buka dalam dinding dua pihak.

 8. Ceruk.

 9. Peparit.

 10. Topang bawah.

 11. Kepala tembok, dll., hendaklah tak kelap air.

 12. Unjuran dalam kerja batu-bata.

 13. Mengukur panjang sesuatu dinding.

 14. Beban ampaian dalam di atas bahagian struktur utama.

 15. Penggunaan kerja batu-bata 115 milimeter tebal dan blok konkrit dalam dinding bawah beban.

 16. Kayu yang dibina ke dalam dinding dua pihak.

 17. Pagar dan tembok sempadan.

 18. Kemudahan memasak dalam bangunan kediaman.

 19. Kemudahan memasak dalam rumah.

 20. Dandang, dll., dalam kilang.

 21. Bahan mudah terbakar yang bersampingan dengan corong asap.

 22. Lantai kayu.

 23. Asas tapak konkrit tetulang

 24. Alas bagi gelegar.

 25. Ruang di bawah lantai hendaklah mempunyai pengudaraan.

 26. Dimensi tangga.

 27. Susur tangan

 28. Larian tangga maksimum.

 29. Anak tangga tirus.

 30. Tiada halangan pada tangga.

 31. Pencahayaan dan pengudaraan tangga.

 32. Kepungan tangga dalam kedai.

 33. Penggunaan tangga kayu.

 34. Bumbung kayu.

 35. Penutup bumbung dan saliran.

 36. Bumbung rata, langkan, dll., yang boleh dimasuki.

 37. Akses kepada ruang bumbung.

 38. Pelongsor sampah dan cara lain bagi pembuangan sampah.

 39. Pertukaran kegunaan bangunan.

 40. Rekabentuk dan pembinaan pelongsor sampah.

 41. Kehendak-kehendak bagi bilik bekas sampah.

 42. Akses kepada bilik bekas sampah.

 43. Paip dan saluran perkhidmatan.

 44. Lif-lif.

 45. Kolam renang.

 46. Tangga dan lorong jalan kaki..

 47. Ruang buka ke dalam kolam renang.

 48. Kedalaman air.

 49. Tempat papan terjun.

 50. Bilik salin pakaian.

 51. Tempat mandi berdiri dan pacuran.

 52. Kolam renang persendirian, kediaman atau khas.

 

 

BAHAGIAN VII

 

KEHENDAK-KEHENDAK MENENTANG KEBAKARAN

 

Undang-undang kecil

 1. Tafsiran.

 2. Menetapkan kumpulan maksud.

 3. Kaedah-kaedah mengukur

 4. Peruntukan bagi dinding pangsa dan lantai petak.

 5. Lantai dalam bangunan yang melebihi tinggi 30 meter hendaklah dibina sebagai lantai petak.

 6. Dinding dan lantai lain hendaklah dibina sebagai dinding pangsa atau lantai petak.

 7. Pengasingan kawasan risiko kebakaran.

 8. Akses perkakas bomba.

 9. Dinding pengasing.

 10. Dinding luar.

 11. Rasuk atau tiang.

 12. Salutan pada dinding luar.

 13. Sebutan mengenai Jadual Keenam.

 14. Sempadan berkenaan.

 15. Pembinaan dinding pengasing.

 16. Kehendak khas bagi dinding pangsa dan lantai petak.

 17. Pengadang mendatar dan tegak bagi dinding luar.

 18. Lubong terlindung.

 19. Pengudaraan bagi lubong lif.

 20. Ruang buka dalam lubong lif.

 21. Pengesan asap bagi lobi lif.

 22. Cara gerakan kecemasan jika berlaku kerosakan kuasa sesalur.

 23. Cara gerakan menentang kebakaran

 24. Lubong terlindung sebagai saluran pengudaraan.

 25. Lubong terlindung yang mengandungi tangga.

 26. Pentas di tempat perhimpunan.

 27. Pentas terbuka.

 28. Tindakan mencegah kebakaran dalam sistem penyamanan udara.

 29. Pengadang api.

 30. Pintu api dalam dinding petak dan dinding pengasing.

 31. Pintu setengah jam dan satu jam.

 32. Penutup pintu bagi pintu api.

 33. Ukuran jarak perjalanan ke tempat keluar.

 34. Tempat keluar hendaklah boleh dilalui pada bila-bila masa.

 35. Pintu keluar tingkat.

 36. Tangga.

 37. Jalan keluar.

 38. Jalan keluar melalui ruang buka tak berkepung.

 39. Tempat keluar mendatar.

 40. Tanda tempat keluar kecemasan.

 41. Pintu keluar.

 42. Susunan pintu keluar tingkat.

 43. Penghitungan beban pendudukan.

 44. Pengiraan lebar pintu keluar tingkat.

 45. Pengiraan bilangan tangga dan lebar tangga.

 46. Tempat keluar bagi institusional dan tempat perhimpunan

 47. Pengelasan tempat perhimpunan.

 48. Standard jarak untuk mengira beban pendudukan.

 49. Lebar jalan keluar.

 50. Kadar aliran keluar.

 51. Butir-butir tempat keluar bagi tempat perhimpunan..

 52. Tempat duduk.

 53. Lorong di tempat-tempat perhimpunan.

 54. Pintu keluar di tempat-tempat perhimpunan

 55. Notis yang dilekatkan pada pintu, pintu pagar atau pengatup.

 56. Jarak perjalanan di tempat perhimpunan.

 57. Pengepungan jalan melepaskan diri dalam bangunan tertentu.

 58. Tangga luar.

 59. Ruang buka dalam dinding berhampiran tidak dibenarkan.

 60. Jalanan bergerak.

 61. Pintu kendalian kuasa sebagai jalan keluar.

 62. Bangunan yang mempunyai tangga tunggal.

 63. Tangga hendaklah sampai ke paras bumbung.

 64. Ruang asap.

 65. Ruang terlindung.

 66. Pengudaraan kepungan tangga.

 67. Pengudaraan kepungan tangga bagi bangunan yang tidak melebihi 18 meter.

 68. Pengudaraan kepungan tangga bagi bangunan yang melebihi 18 meter.

 69. Kepungan tangga di bawah paras tanah.

 70. Sistem isitekanan bagi tangga.

 71. Sekatan kemerebakan api.

 72. Pengelasan sekatan kemerebakan api di permukaan dinding dan siling.

 73. Pengelasan bahan kemasan dalam.

 74. Pengelasan permukaan dinding atau siling..

 75. Pengecualian berhubungan dengan siling

 76. Sebutan mengenai bumbung.

 77. Sebutan mengenai bangunan.

 78. Pembinaan bumbung.

 79. Bahan bumbung.

 80. Penetapan kategori penembusan api dan kemerebakan api atas permukaan bumbung.

 81. Ketahanan api.

 82. Kehendak-kehendak tambahan.

 83. Tingginya bangunan.

 84. Bangunan satu tingkat.

 85. Ketahanan api bahagian struktur.

 86. Dinding petak yang mengasingkan rumah pangsa atau maisonet.

 87. Pemakaian Undang-Undang Kecil ini bagi lantai.

 88. Keluasan lantai dan muatan bangunan dan petak.

 89. Ujian ketahanan api.

 90. Ketahanan api bagi dinding.

 91. Ketahanan api bagi tingkat di atas tingkat bawah.

 92. Ketahanan api bagi apa-apa elemen struktur.

BAHAGIAN VIII

 

PENGGERA KEBAKARAN, PENGESAN API,

PEMADAM API DAN AKSES MENETANG KEBAKARAN

 

Undang-undang kecil

 1. Pengesanan dan pemadaman api.

 2. Sistem automatik bagi pendudukan berbahaya.

 3. Pemadam api mudalih

 4. Injap semburan.

 5. Cara akses dan menentang kebakaran dalam bangunan yang tingginya lebih daripada 18 meter.

 6. Pemasangan dan ujian sistem pancur kering.

 7. Pemasangan dan ujian sistem pancur basah.

 8. Sistem pancur basah atau kering bagi bangunan yang sedang dibina.

 9. Alir masuk busa.

 10. Struktur bawah tanah dan bangunan tanpa tingkat hendaklah mempunyai alir masuk busa.

 11. Pemasangan tetap.

 12. Bahaya khas.

 13. Penggera kebakaran.

 14. Pusat pemerintahan dan kawalan.

 15. Sistem komunikasi suara.

 16. Suis pengasingan elektrik.

 17. Kehendak-kehendak khas bagi sistem penggera kebakaran.

 18. Ruang akses menentang kebakaran.

 19. Lif bomba.

 20. Piawai yang dikehendaki.

 21. Kelulusan K.P.P.B..

 22. Perakuan apabila siap.

 23. Storan air.

 24. Tanda pada pancur basah, dll..

 25. Pengeluaran asap dan haba.

 26. Liang asap udara biasa.

 27. Liang asap hendaklah mencukupi untuk mencegah pengumpulan asap yang membahayakan..

 28. Liang asap hendaklah boleh dibuka oleh Pihak Berkuasa Bomba.

 29. Sistem kuasa kecemasan.

BAHAGIAN IX

 

PELBAGAI

 1. Bangunan-bangunan yang Bahagian VII dan VIII terpakai baginya.

 2. Kuasa Dato Bandar melanjutkan tempoh, dll..

 3. Bangunan yang dikecualikan.

 4. Tata Amalan dan Spesifikasi Piawaian Malaysia hendaklah mengatasi Tata Amalan dan Spesifikasi Piawaian British.

 5. Kemungkiran kepada bangunan.

 6. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA

JADUAL KETIGA

JADUAL KEEMPAT

JADUAL KELIMA

JADUAL KEENAM

JADUAL KETUJUH

JADUAL KELAPAN

JADUAL KESEMBILAN

JADUAL KESEPULUH